Vælg en side

InterForce

Formand for Region Hovedstaden

InterForce arbejder for en stærk sammenhængskraft og brobygning mellem Forsvaret og erhvervslivet. Vi styrker relationen mellem erhvervslivet og Forsvaret gennem fælles fokus på ansatte, som har ansvar både i erhvervslivet og hos Forsvaret. Det sker ved at give de personer optimale betingelser, så de kan bidrage med kompetencer begge steder. Det kræver fælles forståelse og fleksible vilkår, så vi står stærkere – både i fredstid, i kriser og under konflikt.

Jeg er ekstremt drevet af purpose. Og her er Forsvarets purpose om at skabe og bevare fred på jord grundlaget for alt det andet, vi laver. Som formand for InterForce Region Hovedstaden, der bygger bro mellem Forsvaret og det civile erhvervsliv, føler jeg, at jeg kan bidrage til at hjælpe Forsvaret med at opfylde deres purpose, om end jeg selv trak frinummer og derfor ikke før har været en del af Forsvaret. Det er min måde at vise samfundssind på og udvikle mine kompetence. Engagementet har sikret mig dyb og værdifuld indsigt i Forsvarets opgaver samt indblik i den geopolitiske og sikkerhedspolitiske situation.