Vælg en side
Når det stormer, så byg vindmøller – ikke læskure
Martin Bøge Mikkelsens brede og dybe erfaring med ledelse har lært ham meget om sig selv og andre mennesker. Det bedste råd, han endnu har fået, er dog fra tiden før hans mange erhvervseventyr, kom fra hans mor og handler om at være doven – dygtig doven.

Omdrejningspunktet i Martin Bøge Mikkelsens karriere har altid været mennesker. Det at udvikle mennesker til at udvikle en bedre verden end den, der var i går. Han finder arbejdet med mennesker uendelig interessant og mener samtidig, at det bør afføde en stor del ydmyghed, uanset hvor kvalificeret man er som leder, og hvor stor tillid, andre dygtige mennesker har givet dig i din disponering over deres medarbejderes produktivitet, udvikling og trivsel.

For ledelse er ikke bare noget man gør, og derfor er leder heller ikke bare noget man er. Martin Bøge Mikkelsen understreger, at ledelse er en disciplin fyldt med værktøjer, som skal omgås med stor seriøsitet. Enhver kan lynhurtigt google sig frem til en lang række mere eller mindre velbeskrevne ledelsesværktøjer, men for Martin Bøge Mikkelsen ligger det væsentlige i brugen af disse værktøjer, det er i den, at håndværket kommer til syne.

 »I bund og grund handler det jo om at få mennesker til at gøre det, man gerne vil have dem til, samtidig med at man har en stor respekt for, at det er mennesker. Og det er den sidste del, der er den svære og spændende.«

Dog synes han heller ikke, at det skal forblive usagt, at det også inden for dette felt handler en del om talent – i dette tilfælde at evne at forstå mennesker. Det er helt ubestrideligt, at Martin Bøge Mikkelsen har sådan et talent, som han har formået at dyrke hele vejen til udnævnelsen som koncerndirektør i Tryg.

De sidste ti år har arbejdet dog centreret sig om bestyrelses- og formandsposter i flere virksomheder samt en selvstændig konsulentvirksomhed, der muliggør en mere fleksibel hverdag.

 

Der er ensomt og koldt på toppen, men udsigten er fantastisk

I sin tid i toppen af dansk virksomhedsledelse betragtede Martin Bøge Mikkelsen en arbejdsuge på under 60 timer som en halv ferie. For det er hårdt og tidskrævende at være topleder, men det er også et enormt privilegie, understreger han.

Således har Martin Bøge Mikkelsen oplevet, hvordan det ikke kun er timetallet, der øges jo højere op i hierarkiet, man kommer, men også følelsen af ensomhed omkring lederrollen. Det er en konsekvens af at stige op i det øverste ledelseslag, hvor der er færre kolleger at spare med, men flere medarbejdere at lede.

Ifølge den tidligere koncerndirektør kræver det stor selvtillid at sidde i toppen af en virksomhed og samtidig kunne trives med sine beslutninger og det faktum, at de har konsekvenser – gode som dårlige – for andre mennesker, tidligere kolleger og ikke mindst kunder og samfund.

Under disse forhold – og når man sidder ved magten i al almindelighed – ser Martin Bøge Mikkelsen det som enormt afgørende, at man kan se en mening med alt, man gør. Det gjaldt både i hans tid i direktionen og i dag i hans rolle som bestyrelsesformand og selvstændig konsulent. Men det er ikke nok for en virksomhed, at det kun er ledelsen og et hengemt strategipapir, der kender til purpose.

»Min fornemmeste opgave er at hjælpe direktionen med at omsætte purpose til en fælles drøm i et kommercialiseret set-up, som enten er eller har potentialet til at blive en retningsgivende aktør på et givent marked. «

Diversiteten tester dit purpose – og omvendt

Selvom det kan være en udfordring at få mange forskelligartede medarbejdere med på den samme drøm eller purpose, så er det netop i den, diversiteten, at drømmen eller purpose består sin lakmustest. Det skal ifølge Martin Bøge Mikkelsen forstås sådan, at der ikke er meget udfordring eller værdi i at få 1000 ens mennesker til at synes det samme, men hvis flere folk på tværs af kulturer, køn, alder og politisk overbevisning kan se en værdiskabelse i den fælles drøm, ja så har man fat i et potentielt godt purpose. Ovenstående er blot en af fordelene ved at omgås en mangfoldig gruppe mennesker.

» Selve begrebet diversitet er diverst . Herhjemme har det karakter af en kønsdebat, i USA er det race og etnicitet, mens det i Japan i høj grad handler om forskelligheden af generationer. Den slags sætter jo virkelig tingene i perspektiv, men jeg oplever, at rigtig mange mennesker er godt til at sætte deres egen forståelse på spil. «

Endnu en gang er Martin Bøge Mikkelsen vendt tilbage til et af menneskets mange fortræffeligheder – at kunne se ud over sin egen næsetip, lytte på og lære fra andre mennesker. Det er også noget af det, han selv gør for at blive et bedre og dygtigere menneske. Helt konkret forsøger han kun at omgås med mennesker, der er dygtigere end ham selv – og dem er der mange, må man forstå. Dertil forsøger han også ugentligt at møde tre nye mennesker. Fordi det gør ham klogere og gladere, men også fordi han ikke kan lade være.